Sociale leertheorie, antwoorden waarom kinderen imiteren wat ze zien

Het is belangrijk om de rol van ouders in elke fase van de groei van een kind te kennen. Een van de richtlijnen kan komen uit de theorie van sociaal leren, geïnitieerd door psycholoog Albert Bandura. Volgens Bandura is een belangrijk aspect van het leerproces van een kind het observeren en imiteren van de mensen om hem heen. Dit concept komt overeen met het begrip dat kinderen leren als sponzen en absorberen wat er om hen heen is. Dit kan een leidraad zijn voor ouders om ervoor te zorgen dat de omgeving om hen heen het goede voorbeeld geeft.

Maak kennis met de theorie van sociaal leren

In tegenstelling tot andere theorieën over de ontwikkeling van kinderen, gelooft Bandura dat kinderen nog steeds nieuwe dingen kunnen leren, zelfs als ze het niet direct doen. Voorwaarde is dat het kind het andere mensen heeft zien doen, ongeacht het medium. Dit is waar het sociale element in het spel komt, dat men nieuwe informatie en gedrag kan leren door anderen het te zien doen. Theorie sociaal leren Deze Canadese psycholoog is het antwoord op de hiaten in andere theorieën. In deze theorie zijn er 3 basisconcepten, namelijk:
  • Mensen kunnen leren door observatie
  • Geestelijke conditie speelt een belangrijke rol in het leerproces
  • Iets leren is geen garantie voor gedragsverandering
Volgens Bandura wordt het meeste menselijk gedrag observationeel bestudeerd door middel van modellering. Door te zien hoe andere mensen zich gedragen, zal een nieuw concept ontstaan ​​waarvan wordt aangenomen dat het de juiste manier is om te handelen. [[Gerelateerd artikel]]

Mensen leren door observatie

In de geschiedenis van de psychologie was een van de beroemdste experimenten met een pop genaamd Bobo. Kinderen die deelnamen aan het onderzoek van Bandura observeerden hoe volwassenen zich gewelddadig gedroegen tegenover Bobo. Toen ze werden gevraagd om met Bobo in een kamer te spelen, begonnen de kinderen agressief gedrag te imiteren, zoals eerder gezien. Van daaruit identificeerde Badura 3 basisconcepten van observerend leren:
  • Direct model of live modellen waarbij het individu iets doet
  • Symbolische modellen met fictieve of non-fictiepersonages via boeken, films, televisieprogramma's en online media
  • Verbaal instructiemodel met beschrijving en uitleg van een gedrag
Dat wil zeggen, de sociale leertheorie vereist niet direct betrokken te zijn bij een activiteit. Luisteren naar mondelinge instructies of instructies kan ook een medium zijn om nieuwe dingen te leren. Kinderen kunnen leren door te lezen, te luisteren of naar personages in boeken en films te kijken. Voor ouders die het met deze theorie eens zijn, moet je natuurlijk voorzichtig zijn met wat je kinderen zien.

Invloed van mentale toestand

Daarnaast benadrukte Bandura ook dat omgevingsfactoren niet de enige factoren zijn die het gedrag van mensen beïnvloeden. Andere factoren kunnen van binnenuit (intrinsiek) het kind komen. Geestelijke conditie en motivatie bepalen ook of een kind een gedrag aanpast of niet. Deze intrinsieke factor kan een gevoel van trots, tevredenheid zijn bij het behalen van bepaalde doelen. Met het bestaan ​​van intern denken en cognitie, zal het helpen om de sociale leertheorie te verbinden met cognitief. De combinatie van deze twee dingen, door Bandura de sociaal-cognitieve theorie genoemd.

Leren is geen garantie voor verandering

Dan kan de volgende vraag voor ouders zijn: wanneer moeten ze bepalen of er iets is geleerd? In veel gevallen is direct te zien of een kind leert of niet wanneer het kind nieuw gedrag vertoont. Een voorbeeld is zo simpel als wanneer een kind leert fietsen nadat het heeft gezien hoe. Soms zijn de resultaten van dit observatieproces echter niet direct zichtbaar. Dit draagt ​​bij aan het principe dat alles wat kinderen zien – direct of indirect – niet de sleutel is tot gedragsverandering.

Hoe sociaal leren effectief te maken

Op basis van het concept dat Bandura heeft uitgelegd, zijn er verschillende stappen die genomen kunnen worden om het leerproces effectief te laten verlopen. Iets?
  • Aandacht

Om te kunnen leren, moeten kinderen aandacht of aandacht geven. Alles wat afleidt, heeft een negatieve invloed op het sociale leerproces.
  • Behoud

Het vermogen om informatie vast te houden is ook belangrijk. Er zijn veel factoren die dit beïnvloeden, vooral het vermogen om nieuwe dingen op te nemen.
  • Reproductie

Nadat je er aandacht aan hebt besteed en het vervolgens hebt vastgehouden, is het tijd om de geleerde actie te ondernemen. Dit is de belangrijke rol van de praktijk, dus het gedrag zal meer worden aangescherpt.
  • Motivatie

De laatste stap om het leerproces soepel te laten verlopen, is de motivatie om het waargenomen gedrag te imiteren. Het concept van beloning of straf kan een manier zijn om motivatie te onderzoeken. Bijvoorbeeld om te zien dat leeftijdsgenoten cadeaus krijgen als ze op tijd in de klas aankomen. Of omgekeerd, een vriend zien worden gestraft omdat hij te laat voor de les is. Voor ouders die het eens zijn met de theorie van Bandura, kan het een referentie zijn over hoe ze het goede voorbeeld kunnen geven aan hun kinderen. Het helpt ouders er ook aan te herinneren dat wat kinderen zien goede voorbeelden zijn. Daarom, zelfeffectiviteit kind kan wakker worden. Natuurlijk zal niet alles wat wordt gezien door kinderen worden nagebootst. Dit is waar de rol van ouders bij het bieden van hulp. Als je meer wilt weten over het observatievermogen van kinderen, vraag het rechtstreeks aan de dokter in de SehatQ gezinsgezondheidsapp. Download nu op App Store en Google Play.